Inschrijfformulier 24 november 2016

BPW middag voor de veterinaire ondernemer

Locatie: Het oude Tolhuis.
Tijd: 14:00 uur

Sprekers:

Nicole Mastenbroek: Uitdagingen 2.0 voor werkgever en werknemer

 

nicole-mastenbroekNicole Mastenbroek, adviseur en coördinator van de leerlijn ‘Persoonlijke en Professionele  ontwikkeling’ en onderzoeker bij de leerstoel Kwaliteitsbevordering Diergeneeskundig Onderwijs aan de faculteit Diergeneeskunde, werkte achttien jaar als landbouwhuisdierenarts, voordat ze de kant van de arbeidspsychologie opging. Ze deed promotieonderzoek naar het psychisch welzijn van jonge dierenartsen en onderzocht hoe burn-out en bevlogenheid zich ontwikkelden gedurende de tien jaar na het afstuderen. Het onderzoek leverde ook enkele persoonlijke en werk gerelateerde kenmerken op die er aan bijdragen dat dierenartsen bevlogen blijven. Tijdens de workshop zal ze een presentatie geven van de onderzoeksresultaten en de relevantie daarvan voor werkgevers en werknemers. Maar voor het zover is zullen de deelnemers eerst in een interactieve sessie hun eigen ideeën onderzoeken met betrekking tot de begeleiding van jonge dierenartsen tijdens de eerste jaren in de diergeneeskundige praktijk.
Lees hier het recente artikel van Nicole Mastenbroek uit het TvD.

 

Alex Klein: Dierenarts winkeloppasser of ware ondernemer

 

alex-kleinAlex komt deze middag meer vertellen over het ondernemerschap binnen de veterinaire branche. Alex doceert marketing, financiën en strategie bij de Coöperatie fabriek en is dé persoon om op een boeiende manier ons meer te leren over de huidige uitdagingen voor veterinaire ondernemers. Alex introduceert hieronder zijn lezing:

 
 

 
Externe ontwikkelingen
Om een beeld te krijgen bij uw eigen praktijk is het van belang om eerst een beeld te krijgen wat er gebeurt in de maatschappij, zowel economisch als demografisch als sociaal-maatschappelijk als bijvoorbeeld technologisch. Deze ontwikkelingen zorgen voor veranderingen richting uw praktijk. Daarom starten we de bijeenkomst met een blik naar buiten.
 
Doelstelling & ambities
Als we een duidelijker beeld hebben bij de ontwikkelingen die op u afkomen, is het de vraag waar u met uw praktijk naar toe wilt. Wat zijn uw ambities? Wat wilt u bereiken? Dus ik ga u ook vragen om na te denken over waar u wilt staan over drie tot vijf jaar van nu.Onderscheidend vermogen
Om daar te komen is het wel handig om te bezien waar u nu staat, wat u nu bijzonder maakt en waarom klanten bij u aankloppen. Is dat omdat u toevallig in de regio zit of is dat omdat uw praktijk zo bijzonder is? Zijn klanten bereid om meer te betalen voor uw dienstverlening dan bij een andere praktijk?
 
Disruptive innovation = verandering * verdienmodel
Als laatste gaan we ook kijken naar welke verbeteringen u kunt doorvoeren, welke innovaties u kunt uitzetten om te komen waar u komen wilt, uitgaande van de positie waar u nu staat. Daar komt de vraag voorbij: wat doet u aan klantgerichte verbetering? Aan (mogelijk disruptieve) innovatie?

Want als u doet wat u altijd deed,
Dan krijgt u de resultaten die u altijd kreeg,
En ook is dat waar u toen om vroeg,
Tegenwoordig is dat niet meer goed genoeg!

Tijdens de bijeenkomst op 24 november 2016 mag u alle bedrijfskundige vragen stellen die u wilt, kunt u antwoord krijgen op al uw bedrijfskundige vragen, die gesteld moeten worden om uw praktijk te verbeteren.

Heb ik nog een vraag voor u: bent u een hamster of een ondernemer?

 

 

 

Schrijf u nu in!

  Uw naam

  Naam praktijk

  Straat en huisnummer

  Postcode en plaats

  Uw mailadres

  Bent u wel of geen lid (niet leden betalen een bijdrage van €75,-)?

  Programmakeuze