Paul Nabuurs

Mijn naam is Paul Nabuurs. Ik ben 52 jaar, woon samen en we hebben twee tienerdochters.

In 1997 ben ik afgestudeerd in Utrecht (LBH) en snel terecht gekomen in een gemengde praktijk met voornamelijk landbouwhuisdieren  Dit was een maatschap van 3 dierenartsen waar ik na 2 ½ jaar ben toegetreden tot de maatschap. Ik heb  van begin af aan een 4-daagse werkweek gehad.

In de loop van de jaren zijn de werkzaamheden in de gezelschapsdieren steeds belangrijker geworden met als gevolg  dat sinds januari 2018 uitsluitend gezelschapsdieren behandelen. Op dit moment werken we met 6 dierenartsen en 10 para -veterinaire assistentes.

Personeelsbeleid is vanaf het begin van mijn tijd in de maatschap één van mijn taken geweest. Ik heb veel dingen moeten leren en ben nog niet uitgeleerd. Ik vind een goed personeelsbeleid erg belangrijk. De laatste jaren heb ik me regelmatig verbaasd over het feit dat veel werkgevers alleen die zaken uit de cao gebruiken die in hun voordeel zijn. Er zijn naar mijn idee ook nog te veel werkgevers die totaal geen rekening houden met hun personeel.

Ik  lid van het bestuur van de BPW omdat ik  het belangrijk vind om zo veel mogelijk werkgevers te bewegen om volgens cao  te gaan werken. Op termijn hoop ik dat we een bindende cao in Nederland kunnen bewerkstelligen.

Paul Nabuurs