Voorstel bestuur BPW ter stemming 9 december 2020

Voorstel bestuur BPW ter stemming 9 december 2020