Toelichting op de resultaatrekening 2023 en de begroting 2024

Toelichting op de resultaatrekening 2023 en de begroting 2024