Functiehandboek en beoordelingsformulieren

Vanaf heden geldt het volgende functiehandboek met bijbehorende functieomschrijvingen:

Functiehandboek veterinaire sector 16-12-2021

Beoordelingsformulieren behorend bij cao vanaf 2021:

In het volgende bestand zijn de voorbeeld beoordelingsformulieren opgenomen die u kunt gebruiken voor uw eigen beoordelingssysteem. We adviseren u eerst tabblad 1 instructie goed door te nemen.

In deze instructie is opgenomen hoe u de formulieren kan aanpassen, zodat deze nog beter qua onderdelen aansluiten op uw eigen systeem. Het is conform cao toegestaan de eigen criteria vast te stellen eventueel in overleg met medezeggenschap. De scores en de consequenties van scores zijn echter vastgelegd in de cao en daar kan alleen ten gunste van worden afgeweken.