Nieuwsbrief 03-09-2016: Belangrijke informatie betreffende contributie

Geachte collega,

Zoals u weet hebben wij de website grondig aangepast. Wij hopen dat de site nu een stuk gebruiksvriendelijker is geworden. De komende tijd zullen wij blijven werken om input en verbeteringen door te voeren.

Een belangrijk probleem

Vele leden vragen naar welk rekeningnummer zij de contributie moeten overmaken.Nu is het expliciet niet de bedoeling de contributie zelf rechtstreeks over te maken. Wij verzoeken nogmaals dringend de contributie over te maken via de reeds toegezonden betaallink. Diegenen die nog niet via deze link hebben betaald zullen een herinnering komende week ontvangen. Diegenen die de contributie zelf rechtstreeks hebben overgemaakt krijgen dit bedrag weer teruggestort.

Waarom betalen via een betaallink?

Eén van onze doelen is de kosten voor de leden en de BPW te verlagen. Daarnaast willen wij onze service verhogen. Door via de link te betalen wordt de betaling automatisch gekoppeld in onze boekhouding. Dit scheelt veel administratief werk.
Daarnaast is de toegang tot onze site en de helpdesk gekoppeld aan de betaling via de link. Ook kunt u hierna automatisch zelf alle relevante gegevens betreffende uw praktijk inzien én aanpassen.

Automatische incasso

Op dit moment werkt uw oude automatische incasso niet meer. Wij verzoeken u daarom zelf de contributie te betalen via de toegezonden link (mocht u dit niet reeds gedaan hebben). Wij zijn aan het kijken of wij deze weer gaan initiëren in de toekomst.

Met vriendelijke groet,

Ischa Swartz
Secretaris van de BPW