Loontabellen assistentes

Geacht BPW lid,

Deze mail is bedoeld voor uw loonadministratie en bevat de nieuwe afspraken voor de dierenartsassistenten in 2018 en 2019.

Vanaf 1 januari 2018 geldt de nieuwe cao voor de dierenartsassistenten. De leden van de BPW én van de werknemersvertegenwoordigers zijn akkoord gegaan met het bereikte resultaat. Er wordt inmiddels hard gewerkt aan het opstellen van de nieuwe cao tekst voor 2018 en 2019, maar dit kost nog wat tijd. Vandaar informeren we u alvast over de komende loonsverhogingen, zodat uw salarisadministratie hier tijdig op kan inspelen. Ook delen we de nieuwe loontabel*  (* voorlopige versie onder voorbehoud goedkeuring bonden)

Let op: Voor nieuwe medewerkers (in dienst op of na 1 januari 2018) zonder PARA veterinair diploma geldt vanaf 1 januari 2018 dat zij conform het WMjL worden beloond (zie loontabel 1C). Wanneer de dierenartsassistent niet erkend is als paraveterinair dierenartsassistent wordt deze dierenartsassistent wanneer hij/zij drie jaar ervaring heeft qua salariëring gelijkgesteld met een dierenartsassistent die wel beschikt over een paraveterinair diploma, mits de omvang van het dienstverband ten minste 50% bedroeg van het full-time dienstverband. Na deze periode vallen de genoemde medewerkers onder loontabel 1B.

De nieuwe loontabel* ziet er als volgt uit:

(* voorlopige versie onder voorbehoud goedkeuring bonden)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: Deze loontabel 1A geldt met ingang van 1 januari 2018 uitsluitend voor werknemers die al voor 1 januari 2018 in deze loontabel waren ingedeeld.

Nieuw geworden medewerkers, zijnde dierenartsassistent zonder para veterinair diploma, vallen met ingang van 1 januari 2018 onder loontabel 1C.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het WMjL bedraagt vanaf 1 januari 2018:

Loontabel 1C

 

 

 

 

 

 

 

Verder zijn de volgende afspraken nog van belang:

  • Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer: De maximum grens van 25 kilometer wordt per 1 januari 2018 opgetrokken naar 35 kilometer.
  • Consignatievergoeding. De vergoeding voor consignatiediensten wordt per 1 januari 2018 opgetrokken naar € 0,90 per geconsigneerd uur.

PS: momenteel zijn de onderhandelingen met de BPL over de cao voor de dierenartsen in loondienst in een afrondende fase. Er is echter nog geen resultaat bereikt dat we met u kunnen delen. Uiteraard wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd als er een uitkomst is bereikt.